Parametry wysyłki
Rodzaj przesyłki:
Rodzaj wydruku:
Druk obustronny? tak nie
Liczba kartek A4 w liście: sztuk
Średnia liczba przesyłek: na miesiąc
Twój obecny koszt za szt.:
5.45 zł *
Koszt elisty.pl za szt.:
4.90 zł *

Na jakiej podstawie przygotowaliśmy naszą prognozę

Koszt listu to nie tylko koszt znaczka pocztowego, to czaso i pracochłonna operacja generująca znaczące koszty w każdej firmie, których bardzo często nie uwzględniamy lub nie jesteśmy ich świadomi, między innymi:
  1. Czas przygotowania – wydrukowanie, poskładanie i włożenie dokumentu do koperty, zaadresowanie i zaklejenie koperty, naklejenie znaczka pocztowego, wypełnienie dokumentów pocztowych oraz dostarczenie listu na Pocztę – przyjęliśmy średnio 3 min. dla listów ekonomicznych i priorytetowych oraz 4 min. dla listów poleconych i 5 min. dla listów poleconych ZPO, z uwagi na dodatkowe czynności, których wymagają listy rejestrowane.
  2. Koszty osobowe – koszty osobowe uwzględniające: wynagrodzenie pracownika, świadczenia socjalne, składki na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne i inne to średnio 25 zł na godzinę
  3. Koszty materiałów – koszt zakupu papieru do drukarki i kopert to średnio ok. 0,08 zł w przeliczeniu na 1 list (1 kartka w kopercie)
  4. Koszty wydruku uwzględniające materiały eksploatacyjne do drukarki (toner) oraz koszty serwisu urządzeń to średnio ok. 0,08 zł w przeliczeniu na 1 list (wydruk czarno-biały jednostronny)
  5. Koszty znaczków pocztowych.
Zaprezentowane w kalkulatorze wartości mają charakter orientacyjny.
 
Zobacz na jakiej podstawie sporządziliśmy prognozę
 
65 440 zł *
rocznie
 
38 400 zł *
rocznie
oszczędzasz
27 040 zł/rok *
 
 
Materiały i koszty osobowe
 
Koszt znaczków pocztowych
 
Całkowity koszt druku i wysyłki przez elisty.pl
 
Twój obecny
koszt
* Kwoty netto